riyaziye
Büyüt
Abaküs antik çağlardan beri kullanılan bir hesaplama aygıtı. 

Sözlükte "riyaziye" ne demek?

1. Matematik.